Registrace běžců

Registrace turistů pouze na místě!!

Jméno:
Město:
Věk:
E-mail:
Jsem:

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník akce (Silvestrovský běh 2017 s rozbehnito.cz) souhlas se zpracováním údajů o své osobě pro účely realizace akce, a to včetně e-mailové adresy a obrazového a video materiálu pořízeného během akce, na kterém se může účastník akce objevit, po dobu deseti let od udělení souhlasu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Údaje jsou účastníkem akce poskytovány dobrovolně. Zároveň souhlasí s pravidly Silvestrovského běhu uvedenými (zde).